Časopis Slovo a slovesnost
en cz

František Čermák – Renata Blatná (eds.): Jak využívat Český národní korpus

Klára Osolsobě

[Recenze]

(pdf)

František Čermák – Renata Blatná (eds.): Jak využívat Český národní korpus

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 68 (2007), číslo 2, s. 147-151

Předchozí Edvard Lotko: Olga Martincová – Albena Rangelova – Jindra Světlá (eds.): Neologizmy v dnešní češtině

Následující Dagmar Sieglová: Sympozium na počest osmdesátých narozenin J. Fishmana