Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Lynne Young – Claire Harrison (eds.): Systemic Functional Linguistics and Critical Discourse Analysis: Studies in Social Change

Jiří Nekvapil, Petr Kaderka

[Recenze]

(pdf)

Lynne Young – Claire Harrison (eds.): Systemic Functional Linguistics and Critical Discourse Analysis: Studies in Social Change

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 68 (2007), číslo 3, s. 190-196

Předchozí Robert Adam: K diskusi o spisovné a „standardní“ češtině

Následující Marek Nekula: Leo Hickey – Miranda Stewart (eds.): Politeness in Europe