dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Nová cesta k jazykům

B. T. (= Bohumil Trnka)

[Kronika]

(pdf)

La collection „Nová cesta k jazykům“ (Mathesius, „N’ayez pas peur de l’anglais“)

V nově založené sbírce s tímto názvem, kterou vydává Orbis, vyšel první svazek věnovaný angličtině (V. Mathesius, Nebojte se angličtiny! Praktický průvodce jazykem. 1936, str. 98, Kč 12).

Malý, ale hutný tento spisek obsahuje výklady, kterými provázel V. Mathesius praktický kurs angličtiny, vysílaný pražským rozhlasem od října 1935 do června 1936. V dvanácti kapitolkách, z nichž tři nemohly být pro nedostatek času v rozhlasu prosloveny, vykládá autor přístupným způsobem o základních rysech tohoto jazyka, pravopisem, výslovností a strukturou se od našeho zcela lišícího, a objasňuje nejširším kruhům čtenářů, jak jest tyto odlišnosti chápati. V první kapitolce zdůrazňuje dosud u nás nedoceňovanou důležitost angličtiny a rozptyluje obavy před její obtížností, které se mohou zakládati jen na představách o nesnadnosti pravopisu a výslovnosti, o níž pojednává v následujících čtyřech kapitolách. V dalších dvou oddílech promlouvá o odchylné stavbě anglické věty, v které se vychází od konkretního tématu jako gramatického podmětu, o analytickém rázu anglické věty a o prostředcích, kterými se vyjadřují významové a vztahové modifikace, pro něž čeština má bohatou zásobu přípon. Další výklady jsou věnovány důležitým rozdílům ve vyjadřování časů a vidů, anglickým vazbám nominálním a užívání jmenných tvarů slovesných, které přes svou formální snadnost působí učícím často se obtíže. V jedenácté kapitole je obsažen výklad o konversi jednotlivých druhů slovních a výklady zakončeny pojednáním o rozdílu mezi skutečností českou a anglickou, kterého si učící mnohdy ani neuvědomí. Při svém nutně omezeném rozsahu je spisek bohat postřehy a účelně volenými příklady, takže si jej s prospěchem přečte každý, kdo anglicky se učí nebo angličtině vyučuje.

Slovo a slovesnost, ročník 3 (1937), číslo 1, s. 64

Předchozí Přednášky v Pražském linguistickém kroužku od října do listopadu 1936

Následující rd (= Redakce): Fakta mluví