Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Helmut Schumacher – Jacqueline Kubczak – Renate Schmidt – Vera de Ruiter: VALBU – Valenzwörterbuch deutscher Verben

František Štícha

[Recenze]

(pdf)

Helmut Schumacher – Jacqueline Kubczak – Renate Schmidt – Vera de Ruiter: VALBU – Valenzwörterbuch deutscher Verben

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 67 (2006), číslo 1, s. 61-64

Předchozí Václav Cvrček: Spisovnost a její zdroje

Následující Alexandr Rosen: Markéta Lopatková: O homonymii předložkových skupin v češtině (Co umí počítač?)