Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Zemřel Miroslav Červenka

Květa Sgallová, Petr Sgall

[Kronika]

(pdf)

In memoriam Miroslav Červenka

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 67 (2006), číslo 2, s. 159-160

Předchozí František Čermák: Anatolij Ivčenko – Sonja Wölke: Hornjoserbski frazeologiski słownik / Obersorbisches phraseologisches Wörterbuch / Verchnelužickij frazeologičeskij slovar‘

Následující Petr Sgall: Valence jako jádro jazykového systému