Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Proměna Českého akademického korpusu

Barbora Hladká, Jan Králík

[Články]

(pdf)

The transformation of the Czech Academic Corpus

A B S T R A C T
The Czech Academic Corpus was created during the 1970s and 1980s at the Czech Language Institute under the supervision of Marie Těšitelová. The main motivation to build it (a total of 540 thousand word tokens) was to obtain the quantitative characteristics of contemporary Czech. The corpus is structurally annotated on two levels – the morphological level and the syntactical-analytical level. The original stochastic experiments in morphological tagging of Czech were performed using the corpus at the beginning of the 1990s. Given this, the corpus-based processing of Czech was launched. At the end of 1990s, work on the Prague Dependency Treebank had started (independently from the corpus) and its first edition was published in 2001. In considering future released versions of the treebank, we have decided to convert the corpus into the treebank-like format. This article focuses on the twenty-year history of the Czech Academic Corpus. Special attention is devoted to thus far unpublished facts about the corpus annotation. The conversion steps resulting in the first version of the Czech Academic Corpus are described in detail.

Key words: annotated corpus, annotation scheme conversion, natural language processing
Klíčová slova: anotovaný korpus, konverze anotačního schématu, zpracování přirozeného jazyka

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK
Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1
hladka@ufal.mff.cuni.cz

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 4, 118 51 Praha 1
kralik@ujc.cas.cz

Slovo a slovesnost, ročník 67 (2006), číslo 3, s. 179-194

Předchozí Petr Sgall: Valence jako jádro jazykového systému

Následující Vilém Kodýtek: Vývoj se nevrací – odsouvané problémy ano