Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Vývoj se nevrací – odsouvané problémy ano

Vilém Kodýtek

[Rozhledy]

(pdf)

Development does not recur – postponed problems do

A B S T R A C T
We support Čermák, Sgall and Vybíral’s (2005) call for discussion on standard Czech. Based on the empirical data summarized in this paper, we argue that the non-literary varieties of Czech, at least as far as they are used in unofficial public and semi-public discourse, should be considered a part of the colloquial standard Czech rather than “substandard” (inter)dialects. We emphasize two basic assumptions: 1) language should not be regulated, and 2) continuity of the standard should be maintained. Standard Czech could be defined as the union of two clearly distinguished notions – Literary Czech (as the core) and the completed colloquial layer, with a penetrable boundary in between the two.

Key words: Literary Czech, spoken standard Czech, regional varieties
Klíčová slova: spisovná čeština, mluvená standardní čeština, oblastní variety

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Beethovenova 18, 400 01 Ústí nad Labem
kodytek@mbox.vol.cz

Slovo a slovesnost, ročník 67 (2006), číslo 3, s. 195-204

Předchozí Barbora Hladká, Jan Králík: Proměna Českého akademického korpusu

Následující Jekaterina Velmezova: Literární teorie O. M. Frejdenbergové jako projev snahy sovětské inteligence o „integrální vědu“