Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Eva Hošnová: Studie z vývoje novočeské syntaxe (konjunkce, pronominalizace)

Josef Štěpán

[Recenze]

(pdf)

Eva Hošnová: Studie z vývoje novočeské syntaxe (konjunkce, pronominalizace)

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 67 (2006), číslo 3, s. 226-230

Předchozí Markus Giger: Andrea Trovesi: La genesi di articoli determinativi: Modalità di espressione della definitezza in ceco, serbo-lusaziano e sloveno

Následující Jiří Zeman: Jozef Štefánik (ed.): Antológia bilingvizmu