Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Jozef Štefánik (ed.): Antológia bilingvizmu

Jiří Zeman

[Recenze]

(pdf)

Jozef Štefánik (ed.): Antológia bilingvizmu

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 67 (2006), číslo 3, s. 230-233

Předchozí Josef Štěpán: Eva Hošnová: Studie z vývoje novočeské syntaxe (konjunkce, pronominalizace)

Následující Eva Hajičová, Jarmila Panevová: K osmdesátinám Petra Sgalla