Časopis Slovo a slovesnost
en cz

K osmdesátinám Petra Sgalla

Eva Hajičová, Jarmila Panevová

[Kronika]

(pdf)

On the occasion of Petr Sgall’s eightieth birthday

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 67 (2006), číslo 3, s. 234-237

Předchozí Jiří Zeman: Jozef Štefánik (ed.): Antológia bilingvizmu

Následující Petr Mareš, Iva Nebeská: Alena Macurová jubilující