Časopis Slovo a slovesnost
en cz

K životnímu jubileu Miloslavy Knappové

Svatopluk Pastyřík

[Kronika]

(pdf)

Miloslava Knappová celebrates her seventieth birthday

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 67 (2006), číslo 3, s. 239-240

Předchozí Petr Mareš, Iva Nebeská: Alena Macurová jubilující

Následující Pavel Jiráček: Rytmus českého lyrického verše v psychosémantických experimentech