Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Standardní čeština a korpus

Eva Hajičová, Věra Schmiedtová

[Rozhledy]

(pdf)

Standard Czech and the corpus

A B S T R A C T
The use of Common Czech in the media is continually growing, and it is quite natural that issues of the standard norm are discussed in Czech linguistic journals. Since the time of Vilém Mathesius, linguists have been aware that the norm of Standard Czech or its codification has moved unduly far from everyday usage. This makes it urgently necessary to pay systematic attention to colloquial usage and to recognize the existence of a transitional zone of oscillation between Standard and Common Czech. The present growth of computer-accessible language resources makes it possible to base the studies on larger sets of data, but conclusions should not be drawn without appropriate regard to the findings presented in contributions based on data from spoken language.

Key words: Standard Czech, Common Czech, Czech National Corpus
Klíčová slova: standardní čeština, obecná čeština, Český národní korpus

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK
Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1
hajicova@ufal.mff.cuni.cz

Ústav Českého národního korpusu FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
vera.schmiedtova@ff.cuni.cz

Slovo a slovesnost, ročník 67 (2006), číslo 4, s. 262-266

Předchozí Pavel Jiráček: Rytmus českého lyrického verše v psychosémantických experimentech

Následující František Čermák, Petr Sgall, Petr Vybíral: K diskusi o standardní a „spisovné“ češtině