Časopis Slovo a slovesnost
en cz

K diskusi o standardní a „spisovné“ češtině

František Čermák, Petr Sgall, Petr Vybíral

[Rozhledy]

(pdf)

On the discussion of standard and “literary” Czech

A B S T R A C T
Admitting that certain mistakes in their paper (Čermák, Sgall and Vybíral 2005) have to be corrected, the authors claim that one of the main issues relevant to the present discussion concerns the difference between a book and a short paper which necessarily includes quotations from other writings; these should not be ignored, and the results of the research conducted up until now should be reflected. The present paper then argues that some of the old arguments are still valid and that the concept of a standard and its variants is to be understood taking into account a transitional zone between the standard and everyday spoken usage. The older traditions of prescriptive linguistics still have not been overcome by functional approaches, especially in school education.

Key words: Standard, variation, spoken usage, prescription, functional approach
Klíčová slova: standard, variace, mluvený úzus, preskripce, funkční přístup

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav Českého národního korpusu FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
frantisek.cermak@ff.cuni.cz

Centrum komputační lingvistiky MFF UK
Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1
sgall@ufal.ms.mff.cuni.cz

Redakce zpravodajství České televize
Kavčí hory, 140 70 Praha 4
petr.vybiral@czech-tv.cz

Slovo a slovesnost, ročník 67 (2006), číslo 4, s. 267-282

Předchozí Eva Hajičová, Věra Schmiedtová: Standardní čeština a korpus

Následující Ivo Vasiljev: Vladimír Skalička: Souborné dílo, 3. díl (1964–1994): Dodatky: Bibliografie