Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Yaron Matras – Peter Bakker (eds.): The Mixed Language Debate: Theoretical and Empirical Advances

Marián Sloboda

[Recenze]

(pdf)

Yaron Matras – Peter Bakker (eds.): The Mixed Language Debate: Theoretical and Empirical Advances

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 67 (2006), číslo 4, s. 286-293

Předchozí Ivo Vasiljev: Vladimír Skalička: Souborné dílo, 3. díl (1964–1994): Dodatky: Bibliografie

Následující Vít Dovalil: François Grin: Language Policy Evaluation and the European Charter for Regional or Minority Languages