Časopis Slovo a slovesnost
en cz

François Grin: Language Policy Evaluation and the European Charter for Regional or Minority Languages

Vít Dovalil

[Recenze]

(pdf)

François Grin: Language Policy Evaluation and the European Charter for Regional or Minority Languages

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 67 (2006), číslo 4, s. 294-302

Předchozí Marián Sloboda: Yaron Matras – Peter Bakker (eds.): The Mixed Language Debate: Theoretical and Empirical Advances

Následující Milan Harvalík: Pavol Žigo – Milan Majtán (eds.): Vlastné meno v komunikácii: 15. slovenská onomastická konferencia, Bratislava 6.–7. septembra 2002: Zborník referátov