Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Pavol Žigo – Milan Majtán (eds.): Vlastné meno v komunikácii: 15. slovenská onomastická konferencia, Bratislava 6.–7. septembra 2002: Zborník referátov

Milan Harvalík

[Recenze]

(pdf)

Pavol Žigo – Milan Majtán (eds.): Vlastné meno v komunikácii: 15. slovenská onomastická konferencia, Bratislava 6.–7. septembra 2002: Zborník referátov

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 67 (2006), číslo 4, s. 302-309

Předchozí Vít Dovalil: François Grin: Language Policy Evaluation and the European Charter for Regional or Minority Languages

Následující Martin Havlík: Peter Ladefoged: Phonetic Data Analysis: An Introduction to Fieldwork and Instrumental Techniques