Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Peter Ladefoged: Phonetic Data Analysis: An Introduction to Fieldwork and Instrumental Techniques

Martin Havlík

[Recenze]

(pdf)

Peter Ladefoged: Phonetic Data Analysis: An Introduction to Fieldwork and Instrumental Techniques

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 67 (2006), číslo 4, s. 309-312

Předchozí Milan Harvalík: Pavol Žigo – Milan Majtán (eds.): Vlastné meno v komunikácii: 15. slovenská onomastická konferencia, Bratislava 6.–7. septembra 2002: Zborník referátov

Následující Tomáš Hoskovec: Zpráva o činnosti PLK za období 1999/2000 – 2004/2005