Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Robert Nicolaï – Petr Zima (eds.): Lexical and Structural Diffusion: Interplay of Internal and External Factors of Language Development in the West African Sahel

Petr Sgall

[Recenze]

(pdf)

Robert Nicolaï – Petr Zima (eds.): Lexical and Structural Diffusion: Interplay of Internal and External Factors of Language Development in the West African Sahel

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 66 (2005), číslo 1, s. 52-54

Předchozí Ivo Vasiljev: Vladimír Skalička: Souborné dílo, 1. díl (1931–1950)

Následující Ludmila Veselovská: Kim Inchon: Fixed Items in Free Word Order Languages: Clitics in Czech and Sentence-Final Markers in Korean