Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Kim Inchon: Fixed Items in Free Word Order Languages: Clitics in Czech and Sentence-Final Markers in Korean

Ludmila Veselovská

[Recenze]

(pdf)

Kim Inchon: Fixed Items in Free Word Order Languages: Clitics in Czech and Sentence-Final Markers in Korean

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 66 (2005), číslo 1, s. 55-61

Předchozí Petr Sgall: Robert Nicolaï – Petr Zima (eds.): Lexical and Structural Diffusion: Interplay of Internal and External Factors of Language Development in the West African Sahel

Následující Ivana Kolářová: Karel Kamiš: Lokálové konstrukce ve struktuře věty