Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Pavol Odaloš: Dynamika špecifických sfér komunikácie

Alena Krausová

[Recenze]

(pdf)

Pavol Odaloš: Dynamika špecifických sfér komunikácie

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 66 (2005), číslo 1, s. 72-76

Předchozí Marie Krčmová: Ján Findra: Štylistika slovenčiny

Následující Milada Homolková: K životnímu výročí Igora Němce