Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Vladimír Skalička: Souborné dílo, 2. díl (1951–1963)

Ivo Vasiljev

[Recenze]

(pdf)

Vladimír Skalička: Souborné dílo, 2. díl (1951–1963)

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 66 (2005), číslo 3, s. 194-199

Předchozí Denisa Bordag: Modely řečové produkce v současné psycholingvistice

Následující František Štícha: Renate Pasch – Ursula Brauße – Eva Breindl – Ulrich Hermann Waßner: Handbuch der deutschen Konnektoren: Linguistische Grundlagen der Beschreibung und syntaktische Merkmale der deutschen Satzverknüpfer (Konjunktionen, Satzadverbien und Partikeln)