Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Bernard Spolsky: Language Policy

Giorgio Cadorini

[Recenze]

(pdf)

Bernard Spolsky: Language Policy

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 66 (2005), číslo 4, s. 296-299

Předchozí František Daneš: Zdena Palková – Jitka Veroňková (eds.): Phonetica Pragensia, X

Následující Michaela Křivancová: Petr Karlík (ed.): Korpus jako zdroj dat o češtině