Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Renata Blatná – Vladimír Petkevič (eds.): Jazyky a jazykověda: Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc.

Klára Osolsobě

[Recenze]

(pdf)

Renata Blatná – Vladimír Petkevič (eds.): Jazyky a jazykověda: Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc.

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 66 (2005), číslo 4, s. 303-306

Předchozí Michaela Křivancová: Petr Karlík (ed.): Korpus jako zdroj dat o češtině

Následující Petr Vybíral: Lenka Bayer: Sprachgebrauch vs. Spracheinstellung im Tschechischen: Eine empirische und soziolinguistische Untersuchung in Westböhmen und Prag