Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Lenka Bayer: Sprachgebrauch vs. Spracheinstellung im Tschechischen: Eine empirische und soziolinguistische Untersuchung in Westböhmen und Prag

Petr Vybíral

[Recenze]

(pdf)

Lenka Bayer: Sprachgebrauch vs. Spracheinstellung im Tschechischen: Eine empirische und soziolinguistische Untersuchung in Westböhmen und Prag

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 66 (2005), číslo 4, s. 307-309

Předchozí Klára Osolsobě: Renata Blatná – Vladimír Petkevič (eds.): Jazyky a jazykověda: Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc.

Následující Diana Svobodová: Juraj Furdík: Slovenská slovotvorba