Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Juraj Furdík: Slovenská slovotvorba

Diana Svobodová

[Recenze]

(pdf)

Juraj Furdík: Slovenská slovotvorba

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 66 (2005), číslo 4, s. 309-311

Předchozí Petr Vybíral: Lenka Bayer: Sprachgebrauch vs. Spracheinstellung im Tschechischen: Eine empirische und soziolinguistische Untersuchung in Westböhmen und Prag

Následující Michaela Černá: Lenka Šulová – Chantal Zaouche-Gaudron (eds.): Předškolní dítě a jeho svět / L’enfant d’âge préscolaire et son monde