Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Životní jubileum Evy Hajičové

Jarmila Panevová

[Kronika]

(pdf)

In celebration of Eva Hajičová’s 70th birthday

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 66 (2005), číslo 4, s. 315-317

Předchozí Michaela Černá: Lenka Šulová – Chantal Zaouche-Gaudron (eds.): Předškolní dítě a jeho svět / L’enfant d’âge préscolaire et son monde

Následující Jasňa Šlédrová: Kognitivní lingvistika pohledem tří mezinárodních setkání