Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Využití statistických metod při popisu neverbálních kolokací

Renata Blatná

[Články]

(pdf)

The utilization of statistical methods in the description of non-verbal collocations

A B S T R A C T
This article investigates the statistic function mutual information (MI-score) as applied to various types of lexical combinations, such as multi-word proper names, multi-word terms, idioms and systemic and textual collocations. As a basis for comparison, combinations of the following parts of speech were considered: group A – noun+noun, group B – adjective+adjective, group C – adverb+adverb, group D – adjective+adverb, group E – adjective+adverb, group F – preposition+noun and group G – noun+preposition. MI-scores with values of 15–23 highlight different types of lexical collocations: proper names in group A, terms in group B, idioms in group C, terms in group D and terms in group E. MI-scores with values of 7.0–7.1 relate mostly to systemic or textual collocations. Prepositional collocations are evaluated in the range of the MI-scores 17.5–7.0. The most typical collocations are systemic-textual collocations for group F and multi-word proper names for group G.

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav Českého národního korpusu FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
renata.blatna@ff.cuni.cz

Slovo a slovesnost, ročník 65 (2004), číslo 1, s. 24-52

Předchozí Ludmila Uhlířová: Gramatika v korpusu, korpus v gramatice: příspěvek k diskusi o vyhledávání gramatické informace v korpusech

Následující František Daneš: Mezinárodní kongres lingvistů v Praze