Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Mezinárodní kongres lingvistů v Praze

František Daneš

[Rozhledy]

(pdf)

The XVII International Congress of Linguists in Prague

A B S T R A C T
The XVII International Congress of Linguists took place on July 24–29, 2003 in Prague. It was organized by three Czech academic institutions under the auspices of the Comité International Permanent des Linguistes. The program and agenda of the Congress were divided into four sections: (1) plenary sessions with papers by invited speakers, (2) thematic sessions, each introduced by a state-of-the-art paper, (3) workshop sessions, (4) poster sessions. A book containing all abstracts received (463 pp.) was made available to all participants. The Congress was attended by about five hundred participating linguists from nearly 50 countries and from all continents, and its course and outcome were evaluated positively by both representatives of the CIPL and the individual participants.

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 4, 118 51 Praha 1

Slovo a slovesnost, ročník 65 (2004), číslo 1, s. 53-60

Předchozí Renata Blatná: Využití statistických metod při popisu neverbálních kolokací

Následující Jana Hoffmannová, Jan Kořenský: Současná slavistika na mezinárodním sjezdu v Lublani