Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Toshie Okita: Invisible Work: Bilingualism, Language Choice and Childrearing in Intermarried Families

Marián Sloboda

[Recenze]

(pdf)

Toshie Okita: Invisible Work: Bilingualism, Language Choice and Childrearing in Intermarried Families

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 65 (2004), číslo 1, s. 72-76

Předchozí Jana Hoffmannová, Jan Kořenský: Současná slavistika na mezinárodním sjezdu v Lublani

Následující Jarka Vrbová: Valerij P. Berkov: Současné germánské jazyky