Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Valerij P. Berkov: Současné germánské jazyky

Jarka Vrbová

[Recenze]

(pdf)

Valerij P. Berkov: Současné germánské jazyky

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 65 (2004), číslo 1, s. 77-78

Předchozí Marián Sloboda: Toshie Okita: Invisible Work: Bilingualism, Language Choice and Childrearing in Intermarried Families

Následující Marie Krčmová: Poslední ohlédnutí za Janem Chloupkem