Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Poslední ohlédnutí za Janem Chloupkem

Marie Krčmová

[Kronika]

(pdf)

A final look at Jan Chloupek

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 65 (2004), číslo 1, s. 79-80

Předchozí Jarka Vrbová: Valerij P. Berkov: Současné germánské jazyky

Následující Petr Karlík: Pasivum v češtině