Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Nina B. Mečkovskaja: Bělorusskij jazyk: Sociolingvističeskije očerki

Ladislav Janovec

[Recenze]

(pdf)

Nina B. Mečkovskaja: Bělorusskij jazyk: Sociolingvističeskije očerki

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 65 (2004), číslo 3, s. 223-230

Předchozí Vít Dovalil: Ulrich Ammon – Grant McConnell: English as an Academic Language in Europe: A Survey of its Use in Teaching

Následující Ladislav Janovec: Ludmila Kollmannová: Jak porozumět cizí řeči: teorie a praxe poslechu s porozuměním v angličtině