Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Ludmila Kollmannová: Jak porozumět cizí řeči: teorie a praxe poslechu s porozuměním v angličtině

Ladislav Janovec

[Recenze]

(pdf)

Ludmila Kollmannová: Jak porozumět cizí řeči: teorie a praxe poslechu s porozuměním v angličtině

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 65 (2004), číslo 3, s. 231-235

Předchozí Ladislav Janovec: Nina B. Mečkovskaja: Bělorusskij jazyk: Sociolingvističeskije očerki

Následující Petr Kaderka: Obrysy (nejen) rakouské lingvistiky: 31. rakouská lingvistická konference