Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Alec McHoul – Mark Rapley (eds.): How to Analyse Talk in Institutional Settings: A Casebook of Methods

Jiří Nekvapil

[Recenze]

(pdf)

Alec McHoul – Mark Rapley (eds.): How to Analyse Talk in Institutional Settings: A Casebook of Methods

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 65 (2004), číslo 4, s. 286-291

Předchozí František Daneš: Nad knihou Jazyk, média, politika

Následující František Daneš: Silke Gester: Anglizismen im Tschechischen und im Deutschen: Bestandsaufnahme und empirische Analyse im Jahr 2000