Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Silke Gester: Anglizismen im Tschechischen und im Deutschen: Bestandsaufnahme und empirische Analyse im Jahr 2000

František Daneš

[Recenze]

(pdf)

Silke Gester: Anglizismen im Tschechischen und im Deutschen: Bestandsaufnahme und empirische Analyse im Jahr 2000

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 65 (2004), číslo 4, s. 292-293

Předchozí Jiří Nekvapil: Alec McHoul – Mark Rapley (eds.): How to Analyse Talk in Institutional Settings: A Casebook of Methods

Následující Ladislav Janovec: Vladimir Ivanovič Belikov – Leonid Petrovič Krysin: Sociolingvistik