Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Vladimir Ivanovič Belikov – Leonid Petrovič Krysin: Sociolingvistik

Ladislav Janovec

[Recenze]

(pdf)

Vladimir Ivanovič Belikov – Leonid Petrovič Krysin: Sociolingvistik

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 65 (2004), číslo 4, s. 293-297

Předchozí František Daneš: Silke Gester: Anglizismen im Tschechischen und im Deutschen: Bestandsaufnahme und empirische Analyse im Jahr 2000

Následující Jiří Rejzek: Juraj Vaňko: The language of Slovakia’s Rusyns / Jazyk slovenských Rusínov