Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Juraj Vaňko: The language of Slovakia’s Rusyns / Jazyk slovenských Rusínov

Jiří Rejzek

[Recenze]

(pdf)

Juraj Vaňko: The language of Slovakia’s Rusyns / Jazyk slovenských Rusínov

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 65 (2004), číslo 4, s. 297-299

Předchozí Ladislav Janovec: Vladimir Ivanovič Belikov – Leonid Petrovič Krysin: Sociolingvistik

Následující Ladislav Janovec: Mieczysław Balowski – Wojciech Chledba (eds.): Frazeografia słowiańska