Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Mieczysław Balowski – Wojciech Chledba (eds.): Frazeografia słowiańska

Ladislav Janovec

[Recenze]

(pdf)

Mieczysław Balowski – Wojciech Chledba (eds.): Frazeografia słowiańska

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 65 (2004), číslo 4, s. 300-305

Předchozí Jiří Rejzek: Juraj Vaňko: The language of Slovakia’s Rusyns / Jazyk slovenských Rusínov

Následující Adéla Říhová: Oľga Orgoňová: Slovensko-francúzske jazykové vzťahy