Časopis Slovo a slovesnost
en cz

T. G. Masaryk

[Sdělení redakce]

(pdf)

T. G. Masaryk

Vzpomínáme-li presidenta Osvoboditele, velkého revolucionáře, demokrata a státníka, my zde jako pronikavého průkopníka nových cest vědeckého bádání, je to naše povinnost i právo. Masaryk účinně zasáhl i do vývoje českého jazykozpytu. V jubilejním roce 1930 jsme zdůraznili, že prozíravý soud Masarykův již v osmdesátých letech minulého století správněji odhadl přední úkoly nauky o jazyce než vedoucí linguisté oné doby. Cesty, po kterých jdeme, jsou v zásadě cesty, na které on tehdy ukazoval. Jsme šťastni vědomím, že to, oč podle svých sil a možností usilujeme, vzbudilo jeho zájem a došlo jeho uznání a podpory. To nás bude posilovat, ale i zavazovat v budoucnosti.

Pražský linguistický kroužek

Slovo a slovesnost, ročník 3 (1937), číslo 3, s. 129

Předchozí Nikolaj S. Trubetzkoy, rd. (= Redakce): Ke skladbě starého církevněslovanského jazyka

Následující Mirko Novák: Durdíkova estetika