Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Anglická čítanka o jazykových variantách

Josef Vachek

[Kronika]

(pdf)

Английская хрестоматия о вариантах языка / Une anthologie anglaise sur les variantes du langage

Mladá britská univerzita v Exeteru začala letos vydávat publikační sérii Exeter Linguistic Studies. Jako její prvý svazek vyšla čítanka o jazykových variantách (A Reader on Language Variety, redigovali nottinghamský C. S. Butler a exeterský R. R. K. Hartmann, vyd. University of Exeter, 1975, cena neudána, 131 s). Publikace obsahuje celkem 13 statí (většinou krácených proti původnímu znění), zabývajících se hlavně tematikou jazykového rozrůznění stylistického a sociálního, a to jak z hlediska jazykovědné teorie a jazykového popisu, tak i z hlediska praktické aplikace zjištěných skutečností.

Nás zajímá exeterská čítanka hlavně proto, že její přístup k stylistickým variantám jazyka je v podstatě funkční. Obsahuje mj. (na s. 12 až 20) i známou stať B. Havránka o funkčních stylech (ze sborníku Spisovná čeština a jazyková kultura, ovšem jen ve výtahu, jejž pořídil r. 1964 v jazyce anglickém P. L. Garvin). Na jiném místě (s. 51) redaktoři konstatují, že „Havránkovo pojednání vytvořilo základnu pro popis vědeckého a technického stylu, zkoumajícího vztahy mezi jazykovou formou a hlavními funkcemi vědeckého stylu (jimiž jsou pojmová přesnost a úplnost spojená s maximální úsporností)“. — Z jiných příspěvků v čítance obsažených si zaslouží zmínky hlavně pojednání J. Ellise a J. N. Ura z r. 1969 o „registrech“ (tj. funkčních stylech jazyka, 32—40) a stať H. Kuratha o průzkumu městské řeči (z r. 1972; staví se mj. kriticky k známému Labovovu názoru, že výsledky jeho analýzy sociálního rozvrstvení novoyorské angličtiny platí i pro jiné úseky New Yorku a Manhattanu, než je úsek jím samým prozkoumaný). — Také stať A. Daviese (s. 95—103) o registrech ve vyučování angličtiny by jistě zaujala naše pracovníky v didaktice moderních jazyků.

Slovo a slovesnost, ročník 38 (1977), číslo 1, s. 76

Předchozí Vladimír Skalička: Africká jazyková kultura

Následující Růžena Bergerová: Sovětská práce o syntaktických problémech publicistiky