Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Cornelia Hülmbauer – Eva Vetter – Heike Böhringer (eds.): Mehrsprachigkeit aus der Perspektive zweier EU-Projekte: DYLAN meets LINEE

Jeroen Darquennes

[Recenze]

(pdf)

Cornelia Hülmbauer – Eva Vetter – Heike Böhringer (eds.): Mehrsprachigkeit aus der Perspektive zweier EU-Projekte: DYLAN meets LINEE

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 72 (2011), číslo 4, s. 306-310

Předchozí Jaroslav David: František Čermák – Václav Cvrček – Věra Schmiedtová (eds.): Slovník komunistické totality

Následující Jaroslav Štichauer: Ekaterina Velmezova – Patrick Sériot (eds.): Discours sur les langues et rêves identitaires: Actes de l’école doctorale de Suisse occidentale en histoire des théories linguistiques