Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Etnometodologická konference ve Fribourgu

Jiří Nekvapil

[Kronika]

(pdf)

Ethnomethodology conference in Fribourg

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 72 (2011), číslo 4, s. 317-320

Předchozí Jaroslav Štichauer: Ekaterina Velmezova – Patrick Sériot (eds.): Discours sur les langues et rêves identitaires: Actes de l’école doctorale de Suisse occidentale en histoire des théories linguistiques

Následující Milada Hirschová: Performativnost a gramatické kategorie slovesa