Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Cizí hlasy o fonologii

St. L. (= Stanislav Lyer)

[Kronika]

(pdf)

-

Belgický linguista Antoine Grégoire píše ve svém díle La Linguistique (1939) na str. 168: „Protiklady zvuků, o kterých jste mluvili, jsou velmi důležité pro jazyk … Tyto fonetické zjevy mající funkční hodnotu, musí být odlišeny od jiných fonetických detailů, protože jejich souhrn je charakteristický pro jazyk, v kterém se vyskytují. Souhrnu těchto zjevů bylo dáno jméno fonologie jazyka. Fonologie se liší naprosto od čisté a prosté deskriptivní fonetiky.“ Dále na str. 172: „Připomínáme práci vykonanou několika učenci hlásícími se k Pražské škole, kteří neobyčejně zvelebili studium slovanských dialektů a mnoha jazyků … Jejich práce přinesly nové pohledy na jazykové zvyklosti, které nebyly dosud známy, a odlišné pohledy na zvyklosti a stav jazyků, které jsme znali.“

V předmluvě prvního čísla druhého ročníku italského linguistického časopisu Lingua nostra, řízeného předními italskými linguisty, Brunem Migliorinim a G. Devotem připomíná se strukturální škola pražská a kodaňská a vřele se oceňuje.

Slovo a slovesnost, ročník 7 (1941), číslo 2, s. 109

Předchozí B. Hk. (= Bohuslav Havránek): O vědecké terminologii

Následující Josef Hrabák: K české poesii renesanční