Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Tomasz Kamusella: The Politics of Language and Nationalism in Modern Central Europe

Miroslav Hroch

[Recenze]

(pdf)

Tomasz Kamusella: The Politics of Language and Nationalism in Modern Central Europe

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 73 (2012), číslo 1, s. 63-70

Předchozí Barbara Schmiedtová, Eva Flanderková: Neurolingvistika: předmět, historie, metody

Následující Michal Stehlík: Alexander Maxwell: Choosing Slovakia: Slavic Hungary, the Czechoslovak Language and Accidental Nationalism