Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Conditio sine qua non: východiska a možnosti při hledání konsenzu o jazykové regulaci

Václav Cvrček

[Rozhledy]

(pdf)

Conditio sine qua non: points of departure and prospects in seeking consensus on language regulation

A B S T R A C T
Since the publication of the Concept of Minimal Intervention (Cvrček 2008a, Cvrček 2008b), three critical reactions have been published (Adam 2009, Beneš & Prošek 2011, Homoláč & Mrázková 2011) defending the current language policy (based on the Theory of Language Cultivation). This paper discusses the most important points of their criticism: axiology in the concepts of language regulation, prescriptivism in the Czech language situation and the means of measuring it, the role and nature of current and future codifications, speakers’ attitudes toward language and the validity of their elicitation in linguistic research, the notion of the “literariness” of language, etc. This paper also enriches the original Concept of Minimal Intervention with observations and conclusions based on the experience of making the first non-interventional description of Czech, the Grammar of Contemporary Czech (Cvrček et al. 2010). The paper emphasizes three crucial differences between the Concept of Minimal Intervention and interventional approaches (esp. the Theory of Language Cultivation): preoccupation with literary language in the language regulation in current language policy, the priority of the noetic potential of the discipline over the public demand for language regulation, and the perception of linguists’ activity as an artificial part of the language situation.

Key words: Concept of Minimal Intervention, language regulation, codification, prescriptivism, language norm, speakers’ attitudes toward language
Klíčová slova: koncept minimální intervence, jazyková regulace, kodifikace, preskripce, jazyková norma, postoje mluvčích k jazyku

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav Českého národního korpusu FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
vaclav.cvrcek@ff.cuni.cz

Slovo a slovesnost, ročník 73 (2012), číslo 2, s. 103-134

Předchozí Josef Štěpán: K otázce souvětných členů (klauzí)

Následující Vít Dovalil: Nad Dolníkovou Teorií spisovného jazyka o konceptuálních a metodologických problémech ve výzkumu jazykových norem a spisovné variety