Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Slavistická konference o interakci

Anna Holečková

[Kronika]

(pdf)

Conference on interaction in Slavic languages

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 73 (2012), číslo 2, s. 159-160

Předchozí Jiří Nekvapil: How a historian came to know language: on the 80th birthday of M. Hroch

Následující Výzva k předkládání abstraktů článků do monotematického čísla Slova a slovesnosti Jazykový management