Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Miroslav Grepl: Jak dál v syntaxi

František Štícha

[Recenze]

(pdf)

Miroslav Grepl: Jak dál v syntaxi

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 73 (2012), číslo 3, s. 220-224

Předchozí Ivo Vasiljev: Pavel Novák: Lingvistika a jazyková realita: Výbor z díla

Následující Kamila Mrázková: Sociologický časopis / Czech Sociological Review, roč. 46, č. 4, 2010: Monotematické číslo: Etnometodologické inspirace