Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Sociologický časopis / Czech Sociological Review, roč. 46, č. 4, 2010: Monotematické číslo: Etnometodologické inspirace

Kamila Mrázková

[Recenze]

(pdf)

Sociologický časopis / Czech Sociological Review, roč. 46, č. 4, 2010: Monotematické číslo: Etnometodologické inspirace

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 73 (2012), číslo 3, s. 224-229

Předchozí František Štícha: Miroslav Grepl: Jak dál v syntaxi

Následující Jiří Nekvapil: Sociolingvistické poznámky z Jižní Afriky