Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Sociolingvistické poznámky z Jižní Afriky

Jiří Nekvapil

[Kronika]

(pdf)

Sociolinguistic notes from South Africa

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 73 (2012), číslo 3, s. 230-232

Předchozí Kamila Mrázková: Sociologický časopis / Czech Sociological Review, roč. 46, č. 4, 2010: Monotematické číslo: Etnometodologické inspirace

Následující Vít Dovalil: Druhé mezinárodní sympozium o jazykovém managementu