Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Dějiny Ústavu pro jazyk český poprvé knižně

Alena Míšková, Ludmila Uhlířová

[Kronika]

(pdf)

The history of the Czech Language Institute published as a book for the first time

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 73 (2012), číslo 3, s. 239-240

Předchozí Jana Hoffmannová: Brněnské kolokvium o zkoumání korespondenčních textů

Následující Jana Hoffmannová, Světla Čmejrková: Intertextualita, polyfonie, heteroglosie: úvodem